Handelsbetingelser i forbrugerforhold (B2C)

Handelsbetingelser gælder for:
AKUSTI ApS herefter kaldet AKUSTI

Slotsgade 8
4200 Slagelse
Danmark
E-mail: mail@AKUSTI.dk
Telefon: +45 60583211
CVR-nummer: 35 68 24 30


Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende, såfremt der ikke på forhånd er indgået en anden skriftlig aftale parterne imellem.

Ufravigelig lovgivning i forbrugerforhold er gældende for aftaler indgået med AKUSTI ApS.

1) Bestilling:

For at sikre en så problemfri proces tilbyder AKUSTI flere muligheder for at placere ordrer. Kunden kan vælge at kontakte os via

Telefon +45 60 58 32 11,
E-mail: mail@AKUSTI.dk
Online www.AKUSTI.dk

Det er vigtigt at bemærke, at ordrerne anses for bindende, så snart de er modtaget og endelig accepteret med samtidig accept af disse betingelser, når den skriftlige ordrebekræftelse foreligger af vores team.

2) Tilbud:

Tilbud er gældende 30 dage fra tilbudsdatoen.

 3) Priser:

Alle priser er opgivet inkl. moms i hhv. danske kroner (DKK) og/eller euro (EUR).

Priserne er faste i både aftale-/tilbudsperioden, dog tages der forbehold for prisændringer som følge af væsentlige ændringer i told, afgifter, ændringer i råvarepriser og valutakurser m.m.

4) Fortrydelsesret:

Vi forstår, at der kan opstå ændringer i kundens behov eller ønsker. Derfor tilbyder vi en fortrydelsesret, der giver kunden mulighed for at annullere deres køb inden for en bestemt periode efter modtagelsen af produktet, 14 dage, såfremt den indgåede aftale er omfattet af den almindelige fortrydelsesret iht. forbrugeraftaleloven og fortrydelsesretten anvendes.

Fortrydelsesretten løber fra den dag varen er modtaget. Kunden kan returnere varen i original stand og få refunderet købsprisen.

Ved vare der er produceret på bestilling, og dermed er specielt fremstillet til dig iht. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3, er der ingen fortrydelsesret, ligesom der ikke er en sådan i de tilfælde, hvor aftalen ikke er omfattet af eller omfatter fortrydelsesretten i forbrugeraftaleloven i øvrigt.  

Vi stræber altid efter at sikre, at vores produkter når vores kunder i perfekt stand. Hvis der alligevel opstår problemer eller mangler, opfordrer vi kunden til at kontakte AKUSTI så hurtigt som muligt.

Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at den er brugt på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage.

Udgifter forbundet med returnering påhviler ene og alene den returnerende part.

For yderligere oplysninger vedrørende fortrydelsesret, se Forbrugerrådet Tænk hjemmeside her.

Vi anbefaler, at du sender varen retur i den originale emballage. Vi vil gøre vores bedste for at håndtere reklamationen effektivt og retfærdigt.

Hvis den originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi.

5) Betaling:

For at sikre en smidig transaktionsproces tilbyder vi forskellige betalingsmetoder. Fakturaer skal betales inden for den aftalte tidsramme for at undgå forsinkelsesgebyrer. Ved bestilling online kan AKUSTI reservere det fulde beløb ved bestillingen, og vi tager imod gængse betalingskort og bankoverførsel. På bestilte varer hæves det fulde beløb, når vi sender din vare afsted.

Hvis du vælger at annullere eller ændre din bestilling efter 24 timer, afregnes et afbestillingsgebyr svarende til AKUSTI’s tab, dog højset 25 % af den afbestilte vares pris. Dette gøres, da alle vores produkter og akustiske løsninger laves og produceres specifikt til den pågældende ordre. For at opnå hurtig levering vil de 24 timer være for sent til at ændre produktionen. Beløbet dækker blot en del af de omkostninger som efterfølgende løber på for håndtering og omlægning af produktionen.

Vi opfordrer vores kunder til at holde sig ajour med betalingsstatus for at undgå unødvendige forsinkelser.

Indtil endelig betaling i henhold til dette punkt er modtaget, forbliver varerne ejendom af AKUSTI.

6) Leveringsbetingelser mv.:

For at sikre en problemfri levering beder vi vores kunder om at angive den ønskede leveringsadresse tydeligt ved bestilling. Dette hjælper os med at sikre, at varerne når frem til det rette sted til rette tid.

Ved levering undersøg altid alle pakker for synlige transportskader inden der kvitteres for modtagelsen. Eventuelle skader skal noteres på fragtbrevet med overskriften: Ordre modtaget med forbehold for skader. Hvis det ved levering allerede er synligt, at der er skader på produktet, som svarer til skaderne på emballagen skal du/I nægte at modtage varerne, og efterfølgende informere AKUSTI herom. Det er en stor hjælp for os, hvis skader på emballage + varer dokumenteres med foto. Varerne kan godt have fået en skade, som ikke kan ses på emballagen. Pak derfor dine varer ud hurtigst muligt og kontroller dem. Er der en skade, som ikke kunne ses på emballagen, bedes den meddeles AKUSTI straks, også med affotografering af den pågældende skade, da det i tilfælde af sen anmeldelse af skaden kan være svært for modtageren at bevise, at der er tale om en fragtskade.

Bemærk, at har man valgt af varen f.eks. kan stilles i evt. en garage eller carport, er det modtagerens eget ansvar hvis en pakke er blevet beskadiget.

Vi tilbyder et udvalg af leveringsmuligheder, der passer til dine behov og tidsplan. Fragtomkostningerne påhviler kunden, medmindre andet er aftalt. Leveringstiden angives ved bestilling. Vi stræber efter at levere vores produkter inden for den angivne leveringstid. Dog beder vi vores kunder om at være opmærksomme på, at der kan være uforudsete forsinkelser på grund af eksterne faktorer, som vi ikke altid har kontrol over.

De bestilte varer sendes i løbet af 10-15 arbejdsdage. AKUSTI påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab i forbindelse med eventuel overskridelse af leveringstiderne, og en overskridelse af leveringstiderne berettiger ikke kunden til at annullere ordren. Såfremt en bekræftet levering rykkes på kundens foranledning, forbeholder vi os retten til at fakturere ordrebeløbet på det oprindeligt aftalte leveringstidspunkt.

7) Ansvarsbegrænsning:

Mens vi bestræber os på at levere produkter af høj kvalitet og service, kan AKUSTI ikke holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader eller tab, der måtte opstå som følge af brugen af vores produkter. Et eventuelt erstatningskrav, uanset art, overfor AKUSTI kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. AKUSTI hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab opstået som følge af forsinkelser eller mangler ved det solgte.

8) Immaterielle rettigheder:

I tilfælde af at kunden ønsker at få påtrykt et selvvalgt motiv, som ikke indgår i AKUSTI’s galleri, er det kundens eget ansvar, at have den nødvendige tilladelse til reproduktion af det leverede materiale. Kunden indestår for at have truffet alle nødvendige aftaler med eventuelle rettighedshavere om udnyttelsen af motivet. AKUSTI har i sin aftale med kunden intet ansvar for manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelser af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. I det tilfælde, at AKUSTI pådrager sig ansvar overfor tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel eller råden af rettigheder til det pågældende indleverede materiale, tilfalder det kunden, i enhver henseende at holde AKUSTI ApS skadesløs for et ethvert ansvar, herunder eventuelle påkrav og i enhver økonomisk sammenhæng. Kunden friholder AKUSTI for ethvert krav fra tredjemand i den forbindelse.

Desuden vil AKUSTI – såfremt et ansvar rettes mod denne på baggrund kundens manglende iagttagelse i henhold til dette punkt – kunne kræve en konventionalbod af kunden på kr. 250.000, som forfalder 10 dage efter, AKUSTI har rettet krav om konventionalbod.

Det indleveret materiale vil ikke uden kundens samtykke blive set af andre end vores medarbejderne og vores underleverandører.

9) Klageadgang:

Vi opfordrer vores kunder til at kontakte AKUSTI i tilfælde af mangler eller fejl ved produktet. Vi er forpligtet til at håndtere eventuelle klager i overensstemmelse med gældende lovgivning og sørge for, at kunden får en retfærdig og tilfredsstillende løsning.

Handelsbetingelser i erhvervsforhold (B2B)

Handelsbetingelser gælder for:
AKUSTI ApS herefter kaldet AKUSTI

Slotsgade 8
4200 Slagelse
Danmark
E-mail: mail@AKUSTI.dk
Telefon: +45 60583211
CVR-nummer: 35 68 24 30


Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende, såfremt der ikke på forhånd er indgået en anden skriftlig aftale parterne imellem.

1) Bestilling:

For at sikre en så problemfri proces tilbyder AKUSTI flere muligheder for at placere ordrer. Kunden kan vælge at kontakte os via

Telefon +45 60 58 32 11,
E-mail: mail@AKUSTI.dk
Online www.AKUSTI.dk

Det er vigtigt at bemærke, at ordrerne anses for bindende, så snart de er modtaget og endelig accepteret med samtidig accept af disse betingelser, når den skriftlige ordrebekræftelse foreligger af vores team.

2) Tilbud:

Tilbud er gældende 30 dage fra tilbudsdatoen.

3) Priser:

Alle priser er opgivet ekskl. moms i hhv. danske kroner (DKK) og/eller euro (EUR), såfremt andet ikke fremgår af tilbud eller anden kontraktlig bindende aftale.

Priserne er faste i både aftale-/tilbudsperioden, dog tages der forbehold for prisændringer som følge af væsentlige ændringer i told, afgifter, ændringer i råvarepriser og valutakurser m.m.

4) Betaling:

For at sikre en smidig transaktionsproces tilbyder vi forskellige betalingsmetoder. Fakturaer skal betales inden for den aftalte tidsramme for at undgå forsinkelsesgebyrer. Ved bestilling online kan AKUSTI reservere det fulde beløb ved bestillingen, og vi tager imod gængse betalingskort og bankoverførsel. På bestilte varer hæves det fulde beløb, når vi sender din vare afsted.

Hvis du vælger at annullere eller ændre din bestilling efter 24 timer, afregnes et afbestillingsgebyr svarende til AKUSTI’s tab, dog højst 25 % af den afbestilte vares pris. Dette gøres, da alle vores produkter og akustiske løsninger laves og produceres specifikt til den pågældende ordre. For at opnå hurtig levering vil de 24 timer være for sent til at ændre produktionen. Beløbet dækker blot en del af de omkostninger som efterfølgende løber på for håndtering og omlægning af produktionen.

Vi opfordrer vores kunder til at holde sig ajour med betalingsstatus for at undgå unødvendige forsinkelser.

Indtil endelig betaling i henhold til dette punkt er modtaget, forbliver varerne ejendom af AKUSTI.

5) Leveringsbetingelser mv.:

For at sikre en problemfri levering beder vi vores kunder om at angive den ønskede leveringsadresse tydeligt ved bestilling. Dette hjælper os med at sikre, at varerne når frem til det rette sted til rette tid.

Ved levering undersøg altid alle pakker for synlige transportskader inden der kvitteres for modtagelsen. Eventuelle skader skal noteres på fragtbrevet med overskriften: Ordre modtaget med forbehold for skader. Hvis det ved levering allerede er synligt, at der er skader på produktet, som svarer til skaderne på emballagen skal du/I nægte at modtage varerne, og efterfølgende informere AKUSTI herom. Det er en stor hjælp for os, hvis skader på emballage + varer dokumenteres med foto. Varerne kan godt have fået en skade, som ikke kan ses på emballagen. Pak derfor dine varer ud hurtigst muligt og kontroller dem. Er der en skade, som ikke kunne ses på emballagen, bedes den meddeles AKUSTI straks, også med affotografering af den pågældende skade, da det i tilfælde af sen anmeldelse af skaden kan være svært for modtageren at bevise, at der er tale om en fragtskade.

Bemærk, at har man valgt af varen f.eks. kan stilles i evt. en garage eller carport, er det modtagerens eget ansvar hvis en pakke er blevet beskadiget.

Vi tilbyder et udvalg af leveringsmuligheder, der passer til dine behov og tidsplan. Fragtomkostningerne påhviler kunden, medmindre andet er aftalt. Leveringstiden angives ved bestilling. Vi stræber efter at levere vores produkter inden for den angivne leveringstid. Dog beder vi vores kunder om at være opmærksomme på, at der kan være uforudsete forsinkelser på grund af eksterne faktorer, som vi ikke altid har kontrol over.

De bestilte varer sendes i løbet af 10-15 arbejdsdage. AKUSTI påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab i forbindelse med eventuel overskridelse af leveringstiderne, og en overskridelse af leveringstiderne berettiger ikke kunden til at annullere ordren. Såfremt en bekræftet levering rykkes på kundens foranledning, forbeholder vi os retten til at fakturere ordrebeløbet på det oprindeligt aftalte leveringstidspunkt.

6) Ansvar og begrænsning:

I det omfang en aftale er omfattet af købeloven gælder denne med de undtagelser og fravigelser, som er indeholdt i denne aftale. Det samme gælder almindelige obligationsretlige misligholdelsesbeføjelser i medfør af dansk rets almindelige regler dog med de ansvarsbegrænsninger, som følger af dette punkt samt undtagelser og fravigelser heraf i denne aftales øvrige punkter.

Mens vi bestræber os på at levere produkter af høj kvalitet og service, kan AKUSTI ikke holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader eller tab, der måtte opstå som følge af brugen af vores produkter. Et eventuelt erstatningskrav, uanset art, overfor AKUSTI kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. AKUSTI hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab opstået som følge af forsinkelser eller mangler ved det solgte.

7) Immaterielle rettigheder:

I tilfælde af at kunden ønsker at få påtrykt et selvvalgt motiv, som ikke indgår i AKUSTI’s galleri, er det kundens eget ansvar, at have den nødvendige tilladelse til reproduktion af det leverede materiale. Kunden indestår for at have truffet alle nødvendige aftaler med eventuelle rettighedshavere om udnyttelsen af motivet. AKUSTI har i sin aftale med kunden intet ansvar for manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelser af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. I det tilfælde, at AKUSTI pådrager sig ansvar overfor tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel eller råden af rettigheder til det pågældende indleverede materiale, tilfalder det kunden, i enhver henseende at holde AKUSTI ApS skadesløs for et ethvert ansvar, herunder eventuelle påkrav og i enhver økonomisk sammenhæng. Kunden friholder AKUSTI for ethvert krav fra tredjemand i den forbindelse.

Desuden vil AKUSTI – såfremt et ansvar rettes mod denne på baggrund kundens manglende iagttagelse i henhold til dette punkt – kunne kræve en konventionalbod af kunden på kr. 250.000, som forfalder 10 dage efter, AKUSTI har rettet krav om konventionalbod.

Det indleveret materiale vil ikke uden kundens samtykke blive set af andre end vores medarbejderne og vores underleverandører.

8) Klageadgang:

Vi opfordrer vores kunder til at kontakte AKUSTI i tilfælde af mangler eller fejl ved produktet. Vi er forpligtet til at håndtere eventuelle klager i overensstemmelse med gældende lovgivning og sørge for, at kunden får en retfærdig og tilfredsstillende løsning.